Media

Vaan alle oetstepkes die veer es Mallbergers maake weure foto's en soms aoch fèlmkes gemaak. Die kint geer vinde door aon de rechterkant op de teks te klikke.

 

Aoch veer doen mèt aon de sociale media en geer kint us daan aoch volge op Facebook en Twitter, aoch dat vind geer aon de rechterkant.